שאלון לאבחון PTSD

פוסט טראומה ניתנת לאבחון לאחר שהאדם עבר אירוע טראומטי אשר סיכן את השלום הפיזי שלו או של הקרובים לו.

האם התגובות הבאות הופיעו גם אצלך בשבוע האחרון בעקבות אירועים טראומטיים?
אנו רוצים להדגיש שהנתונים שתמסור לא מועברים לאיש.
חשוב מאוד לתת תשובות מלאות וכנות.