מזכרון, אבל, אהבה לעצמאות. איך היינו רוצים שיזכרו אותנו

בקר יש משהו משמעותי במהלך לזכור- את המצב המצוי הקשה שהיינו בו בעבר ואנו שבים אליו שוב ושוב יום-יום. הזכרון מאפשר לנו להתבונן ולראות איך שרדנו. האבל מזכיר את מה שאיבדנו אבל מזכיר גם את מה שהיה טוב. אבל איננו עובר, אבל אינו תהליך לינארי של שלבים. אבל הנו תהליך מעגלי, ספיראלי, החיים מלאים באובדנים קטנים […]