ההבדל בין טיפול בשעת משבר טראומתי וטיפול תהליכי לאחר המשבר- כלים יעילים למצבי משבר.

מאת רונית חיימוב זילברמן משבר טראומתי הנו כואב, קשה, והופך את עולמנו. אך לעיתים המושג משבר באה גם משינויים אחרים ומשמעותו אינה בהכרח שלילית. במספר שפות למילה משבר קונוטציה חיובית,. בסינית משמעותו הזדמנות או נקודת מפנה. ביוונית משמעותו החלטה או נקודת מפנה. במקרא מתקשר לאיבר בגוף האישה בהקשר ללידה. מכאן שמשבר לא בהכרח שווה ערך […]