חירות האישה, חוסן, מסוגלות עצמית ומלחמתה להגדרה עצמית

תוכן עניינים

 

חירות היא עקרון יסוד בחשיבה המדינית והפוליטית, המכתיבה כי אין לראות ברייה כאמצעי, עליו רשאי אדם אחר לכפות את מטרותיו, אלא כי כל ברייה מהווה "מטרה" בפני עצמו.

הפילוסוף ג'ון לוק ראה את הזכות לחירות כזכות טבעית של כל אדם וברייה. משמעותה של הזכות לחירות היא שהבריה היא יצור עצמאי המנהלת את חייה באוטונומיה. לכל ברייה יש זכות לקבל החלטות לגבי חייה באופן עצמאי וללא התערבות של גורם חיצוני ולחיות את חייה באופן שהיא רואה לנכון. הזכות לחירות היא זכות טבעית שמוענקת לבריה מעצם היותה ברייה, לשלטון אסור לשלול את הזכות הזו כיוון שלא הוא המעניק אותה.

בחברה הפטריארכלית, קולן ומקומן של נשים אינדיווידואליסטיות הוא מסקרן ובולט ויחד עם זאת נחווה כמאיים, חתרני ודמוני. הוא נחווה ומתפרש כקורא תגר על ההגמוניה הגברית ועל הקונפורמיות, גם אם אותן נשים לא התכוונו לכך כלל. היחידה, היוצאת מן הכלל, מן החברה ומוסכמותיה, הופכת למעין פרא, ומאיימת על החברה המתורבתת בכך שמושלכים עליה חרדות, יצרים ותשוקות מודחקות (אילני, 2021).

ב 2022 קמה באיראן התנגדות ושיתנגד שלטון הדיכוי הדתי-גברי בארצם, תחת הסיסמה תלת-מילית חדשה, מהפכנית – "נשים, חיים, חירות!".

והמציאות היא שאנו נשים, בוראות חיים, יצירה, וזכאיות לחירות. לחופש, לצמיחה ולגדילה.

הרבה נשים פמיניסטיות שואלות את השאלה ומה עם אלוהים היא בעצם אישה? אלה?

איך העולם היה מתנהל אז?

ונראה כי רוב בני האדם יעדיפו קילוגרם של אומללות צרופה על פני כמה גרמים של בושה ואי נוחות חברתית, ועל כן לא יעזו ללכת כנגד הזרם (ברחמן, 2020), וכנשים, המשויכות לעיתים קרובות לחלק המוחלש של החברה, והמודר ממנה: על אחת כמה וכמה. לאורך ההיסטוריה הידועה, נשים אשר בחרו בכל זאת בדרך חיים אינדיווידואליסטית, כזו שאינה הולכת בהכרח עם הזרם, נשים מיוחדות, קרובות אל עצמן ולעיתים פורצות דרך, חיו בשולי החברה ועל פי רוב שילמו מחיר משמעותי על בחירתן. על אחת כמה וכמה כאשר מדברים על נשים שפרצו גבולות מיניים- מבחירה או נשים שגבולות ההמיניות שלהן נפרצו בכח- וחוו פגיעה מינית. או אז מגדילה חברה לעשות ומאשימה את נשים, מקטינה אתן, החברה דורשת שיקריבו עצמן שוב ושוב.

חירות בעיני היא הבחירה במה נכון לי ערכית, אילו חיים אני רוצה לחיות ונכון לי לחיות.

חירות היא לא רק לחיות את חיי כראת עיני, אלא היא גם המסוגלות להילחם על כך שאחרים לעולם לא יפגעו בראייה הערכית שלי- כלומר שאני לעולם לא אסכים שיתנהלו אלי בצורה שאינני מסכימה עמה ערכית. לא רק מה אני כן או לא עושה לאחרים או לעצמי, אלא מה אני מסכימה או לא מסכימה שיעשו לי?

אני מזמינה אותך היום לענות על השאלות הבאות על מנת להילחם ולזכות בחירות ומסוגלת:

  1. מה חטאו לי
  2. מה חטאתי לעצמי
  3. אם אילו חטאים שנעשים עלי אני משתפת פעולה ושותפה לעבירה?
  4. מה הערכים שחשובים לי ולדרג אותם היררכית
  5. אילו משאבים יש לי על מנת לחיות מתוך חירות ערכית ומסוגלת
  6. אילו משאבים אני צריכה, שאין לי ואיך אשיג אותם?
  7. מה הפעולה הראשונה הקטנה ביתר שאני אעשה על מנת לחיות מתך חירות להילחם על כך שלא אשתף פעולה יותר עם חטאים שכנגדי.
  8. מה החזון של?

תשובות לשאלות הלו יהוו את הגדרתך העצמית!

מאחלת מאבק נשי פורה וחיי חירות ומסוגלות.

 

תגובות

תגובות

שתפו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
צרו קשר
TOP