מגדר מיניות ודור ה Z – הסברים ומחקרים בחודש הלהטבקים+

תוכן עניינים

אנחנו נמצאים בחודש הגאווה, ואחד הדברים החשובים לא רק בחודש הזה , אלא בתקופה הזו שדור הz מלמד אותנו 2 למידות הפוכות.

הוא מלמד אותנו שכולנו נמצאים על רצף- לא ״ או-או״ אלא ״גם- וגם״.

הוא מלמד אותנו לפרוץ את גבולות ההגדרות הישנות שלנו ומאפשר אף להיות גמישים ולשנות הגדרות לפי מה שנכון לנו, החוויות שלנו, המשברים שלנו והצמיחה שלנו.

לכן היום בעולם ההגדרות של זהות מגדרית ומינית יש תנודתיות.

מצד שני הדור הזה עסוק באופן אובססיבי בהגדרות- וכן נוצרו הרבה הגדרות שאין בינם ובין החוויה האישית קשר רגשי עמוק.

קולגה וחבר טוב שלח לי תמונה של חשבון טיקטוק בו כאשר רוצים לקנות כרטיס להופעה צריך לבחור בין מעל ל50 הגדרות של זהות מגדרית- וחסרים שמה מספר הגדרות כגון gender fleuid .

אנחנו ההורים לדור הזה נדרשים לעבור ביחד איתם את התהליך, ולפעמים הם מסבירים לנו ולפעמים אנחנו מסבירים להם אך בסופו של דבר יש שיח אחר, חדש, גמיש על זהות מגדרית ומינית.

הדור הצעיר נדרש להתמודד עם שאלות של מגדר, נטייה מינית וזהות בצורה יותר מבלבלת ומעמיקה.

הגדרות:

1.מגדר gender– הנה ההגדרה החברתיתתרבותית של נשיוּת וגבריוּת, שהוא הבדל נרכש המבוסס על הבניות חברתיות הקשורות ליחסי הכוח החברתיים (בעבריתגדר, הגדרה). בישארל המהווה מדינה פטריארכלית, השכר ממוגדר, הצבא ממוגדר, הדת ממוגדרת ועוד. 

הונחו הנחות יסוד למהי התנהגות ,התנהלות ותפקודיות ״נשית״ ו ״ גברית״ ראויה. עם השנים חלה ההבנה שההמשגות הללו אינן נכונות והחלה התפתחות בהתנהלות ובתפקידים המגדריים וכן במסגרות השונות. 

2.זהות מינית ונטייה מינית מאז ומעולם היו, כנראה, גברים ונשים שנמשכו רגשית ומינית כלפי בני מינם. אולם המונח "הומוסקסואליות" הופיע לראשונה רק בשנת 1869 בגרמניה. מרבית העוסקים בנושא מקבלים באופן טנטטיבי את ההגדרה הבאה: "הומוסקסואליות היא תופעה שבה יחידים נמשכים בעיקר לבני מינם כדי לספק את צורכיהם הרגשיים והמיניים". זהות הומוסקסואלית מתייחסת לתפיסת היחיד את עצמו כהומוסקסואל או כלסבית, בסיטואציות רומנטיות ומיניות. יש להבחין בין הומוסקסואליות לבין התנהגות הומוסקסואלית. אימוץ של זהות הומוסקסואלית מערבת מרכיב קוגניטיבי, שבדרךכלל מזוהה עם סגנון חיים מסוים; התנהגות הומוסקסואלית יכולה להיות אירוע מזדמן שאין עמו מחויבות לסגנון חיים.

אלפרד קינסי טען כי מיניות האדם ניתנת לתיאור כרצף. כלומר, אין היא עניין קוטבי של שני קצוות: הומוסקסואליים מחד גיסא והטרוסקסואלים מאידך גיסא. 

"סולם קינסי ״ מפורסם כולל 7 דרגות (כאשר 0=הטרוסקסואליות 3 ביסקסואליות ו-6=הומוסקסואליות בלעדית). מרביתם של בני האדם, טוען קינסי, ממוקמים על פני רצף שנע בין 0 ל-6. מ

מיניות בריאה מיניות הינה היבט מרכזי באנושיות בני האדם, הבאה לידי ביטוי בכל תחומי החיים: מין, מגדר, זהות ותפקיד, נטייה מינית, אירוטיקה, עונג, אינטימיות ורבייה. מיניות נחווית ובאה לידי ביטוי במחשבות, פנטזיות, תשוקות, אמונות, גישות, ערכים, התנהגויות, בהתנסויות, בתפקידים ובקשרים. בעוד שמיניות כוללת את כל המימדים הללו, לא תמיד כולם נחווים או באים לידי ביטוי. המיניות מושפעת גם מהאינטראקציה עם גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, משפטיים, היסטוריים ורוחניים (ארגון הבריאות העולמי, 2006).

מיניות בריאה היא מצב של רווחה פיזית, רגשית, מנטאלית וחברתית; לא מדובר רק במניעת מחלות, בתפקוד לקוי או בחולשה. מיניות בריאה מצריכה גישה חיובית ומכבדת כלפי מיניות ויחסי מין, בנוסף לאפשרות להגיע למצב בו יחסי המין מענגים ובטוחים, נטולים אלמנטים של כפייה, אפליה ואלימות. כדי להגיע למצב שבו מיניות בריאה מושגת ומתוחזקת, עלינו לכבד, להגן ולהגשים את הזכויות של כל אדם בהקשר למיניות (ארגון הבריאות העולמי, 2006).

3. גיבוש הנטייה המיניתמעבר מחשיבה לינארית לחשיבה ספיראלית גיבוש המיניות הוא נושא שמעסיק את עולם המחקר מזה מספר עשרות שנים. חוקרים שונים ניסו לגבש מודלים להתפתחות נטייה מינית הומולסבית ( ,Coleman; 1996 1984, 1979, Cass., eg 1989, Troiden; 1987 .)חוקרים אלו, שהתבססו על התיאוריה ההתפתחותית, ניסו לזהות מספר שלבים המתחילים מהנקודה בה האדם חש כי הוא הטרוסקסואל ועד לקבלת הנטייה המינית כחלק אינטגראלי מחייו. 

התיאוריות ההתפתחותיות, המיוצגות בעבודותיהם של חוקרים דוגמת פיאז'ה (1980, Piaget (ואריקסון (1968, Erikson ,)מניחות כי התפתחות האדם מונעת מצורך פנימי להתקדם לעבר שלמות אישית הכוללת מודעות עצמית ומימוש אינטראקציה עם הסובבים אותו, וכי החברה הסובבת נוטה לעודד ולתמוך אינטראקציה

הביקורות על גישת השלבים בתיאור התפתחות הנטייה המינית מציינות כי ישנם מקרים רבים בהם הומואים, לסביות וביסקסואלים אינם מפתחים את נטייתם המינית בצורה ליניארית כפי שמציעים מודלים אלו וכי אדם יכול למצוא עצמו חוזר לשלבים קודמים כמו גם להימצא במספר שלבים בו זמנית. בנוסף, מודלים אלו מתעלמים מהבדלים אינדיבידואליים כגון: גיל, גזע, סביבה תרבותית ומיקוםאשר יכולים להשפיע על התפתחות הנטייה המינית (2003, Rust .) ביקורת נוספת על גישת מודל השלבים לתיאור התפתחות נטייה מינית היא כי בעצם קיומם של שלבים ליניאריים, הפרט מחויב להגיע לנקודה סופית אשר בה קיימת אינטגרציה בין הנטייה המינית לבין שאר מרכיבי הזהות האישית וכי מודל מסוג זה מסמן דרך אחת ויחידה בה אדם יכול להרגיש שלם עם נטייתו המינית. גישה תיאורטית זו, אינה מתייחסת לנתונים אודות התנסויות וחוויות המוכרות במחקר ובניסיון החיים של הומואים ולסביות רבים, אשר בהם אדם מרגיש שלם עם עצמו גם כאשר בניסיון לסווגו במודל השלבים הוא נמצא בשלבים .(D`Augelli, 1994; Horowitz & Newcomb, 2001; Savin-Williams, 2005) יותר מוקדמים. בנוסף נטען שגישת גיבוש הנטייה המינית בשלבים אינה נותנת מקום לגיבוש נטייה מינית ביסקסואלית ונטיה אבינארית (2003, )Fox .הנחת המודלים בשלבים היא, שביסקסואליות היא שלב בדרך להשלמה עם נטייה מינית הומוסקסואלית/לסבית, וכי היא משקפת שלבים של בלבול בקבלת הנטייה המינית ההומולסבית ( ,Cass 1984 .(חוקרים בתחום הנטייה המינית שחקרו את נושא הביסקסואליות, מסכימים כי ישנם אנשים (גברים ונשים), אשר נטייתם המינית היא ביסקסואלית והם חיים את חייהם כביסקסואלים (כלומר משיכתם המינית היא גם לגברים וגם לנשים, בעוצמות שונות) (2003, Fox; 1993, Rust) וכי יש לבנות מודלים לגיבוש נטייה מינית שאינם מגדירים שלבים בגיבוש הנטייה המינית אלא כאלו המתמקדים במשימות גיבוש הנטייה המינית תוך הכרה בקיומה של זהות עצמית ביסקסואלית. חוקרים אלומצאו כי ביסקסואלים (גברים ונשים) אינם שונים מהומואים ולסביות בתזמון אבני הדרך של גיבוש נטייתם המינית (2003, Fox ). ב20 שנים האחרונות, החלו חוקרים לבחון אבני דרך משמעותיות בהתפתחות הנטייה המינית (הכרה ראשונית לקיומה של משיכה כלפי אותו המין, קיום יחסי מין עם בן אותו המין, חשיפת הנטייה המינית לאחרים, חשיפת הנטייה המינית להורים) וניסו לבחון את הגילאים בהם מתקיימות אבני דרך אלו בקרב נוער להט"בק, כמו גם את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות על התזמון של אבני דרך אלו. זאת, כתגובה לביקורות שהועלו כנגד גישת גיבוש הנטייה המינית בשלבים. 

דור הz: 

המחקרים הראו כי הכרה ראשונית לקיומה של משיכה כלפי בן אותו מין מתרחשת בממוצע בגיל D'Augelli & Hershberger, 1993; Herdt & Boxer, 1993; Savin-2007) 10 Williams ,)

קיומם של יחסי מין ראשונים עם בן/בת מאותו המין מתקיימים בגיל 16 בממוצע ( & Herdt 2005, Williams-Savin; 1991, Sears; 1993, Boxer ,בני הנוער חושפים את נטייתם המינית לחברים לאחר גיל 17 בממוצע, ולאחד ההורים בגיל 18 בממוצעיותר לאם מאשר לאב ( & Herdt; 1993, Hershberger & Augelli'D 2000, Diamond & Williams-Savin; 1993, Boxer .למרות שהדימוי העצמי של בני הנוער נמצא גבוה יותר ככל שעברו אבני דרך רבות יותר בגיבוש הנטייה המינית, המחקרים הראו כי ישנם מסלולים שונים בהם מתגבשת הנטייה המינית בקרב בני נוער והדימוי העצמי שלהם. (2000, Diamond & Williams-Savin .) מסלולים אלו, שנבדלו זה מזה בגילאים השונים שבני הנוער עברו את התפתחות הנטייה המינית, היו תלויים בנתונים דמוגרפים (כגון מידת דתיות, מין, קבוצה אתנית) כמו גם בחוויות ועמדות אותן חוו בני הנוער בסביבתם (השתתפות בקבוצה הומולסבית, הערכתם את עמדותיהם של הוריהם כלפי הומוסקסואליות, עמדתם האישית כלפי הומוסקסואליות). מחקרם של סאביןוויליאמס ודיאמונד (2000, Diamond & Williams-Savin )מצא כי נערות עוברות מסלול התפתחות שונה מזה של נערים, בעיקר בכך שנערות חוות קודם רגשות כלפי בנות מינן ורק לאחר מכן מתנסות ביחסי מין עם בנות מינן בעוד אצל נערים קודמת ההתנסות המינית לפיתוח רגשות כלפי בני מינם. מספר חוקרים ניסו לבחון את התפתחות הנטייה המינית בקרב לסביות בעבודות שמתבססות בעיקרן על מחקרים אלו( Ettore, 1980; Faderman, 1984; McCarn & Fassinger, 1996) שיטות מחקר איכותניות הבליטו את התזמון השונה של אבני הדרך ההתפתחותיות של נשים לסביות לעומת גברים הומואים, אולם הדגישו כי גם נשים לסביות עוברות את אותן אבני התפתחות הקשורות לנטייה המינית כמו גברים הומואים. בביקורת על מחקרים הנוגעים להתפתחות נטייה מינית בכלל ובקרב בני נוער בפרט, מציינים חוקרים אחדים את העובדה כי מרבית המחקרים נערכו על מדגמים של גברים, עם מיעוט של ייצוג נשי, כמו גם במדגמים בהם הנחקרים העידו על עצמם כי הם מגדירים עצמם כהומואים, לסביות או ביסקסואלים. בשל הקושי בגיוס נחקרים המתלבטים בנוגע לנטייתם המינית, קיימת במדגמים אלו בעיה מחקרית לבחון את התפתחות הנטייה .(Savin-Williams, 2001; Perez, Debord & Bieschke, 2000) גיבושה של הראשונים בשלבים המינית למרות מיעוט המחקרים שבהם נבדק תהליך גיבוש הנטייה המינית בקרב נערות לסביות, ההנחה התיאורטית היא שהמאפיינים של תהליך זה דומים לנערים ולנערות (שילה, 2007 ;2005, Williams-Savin .( המחקרים שתוארו, נערכו רובם ככולם בארצות הברית, ואילו בישראל טרם נערך מחקר כמותי בעל התפלגות נורמטיבית שבוחן את אבני הדרך ההתפתחותיות הקשורות לנטייה מינית.

מה משפיע על הנטייה המינית?

שבירת מיתוסיםזה לא ברור ומובן מאליו

נטייה מינית איננה תוצר סיבתי של:

    • טראומות עבר
    • הורות קרה
    • פגיעה מוחית בינקות
    • אכזבה מקשר הטרוסקסואלי
    • פיתוי של אדם בעל סמכות 

היום קיימים מחקרים המראים על שילוב של גורמים ביולוגיים , מוחיים, תרבותיים סביבתיים, אך האתיולוגיה איננה חשובההמציאות היא שבימינו קיימת פלואידיות ויש להתמודד עם השינויים הנדרשים בחברה. 

מחקרים מראים כי הומוסקסואלים וביסקסואלים מתחילים את ההתפתחות המינית שלהם בשלב מוקדם יותר מהטרוסקסואליים ולסביות, כן נראה כי יש שינויים ביולוגיים בהורמונים, בהתפתחות ובמח. 

שאלה חשובה שעולה היאבמידה ואכן מדובר בשונות ביולוגית האם הדבר יאפשר קבלה  של נטיה מינית ?

נוער גאה- דור ה z- במבט אקולוגי מערכתי

מחקרי עומק משנת 2017 מצביעים על שכיחות גבוהה יותר של חרדה, דיכאון, אובדנות, התמכרויות והפרעות אכילה בקרב הקהילה הגאה. יחד עם זאת אנו נוקטים בעמדה כי הנטיה המינית איננה מחלה, וכי הקושי נובע מהעמדות החברתיות כלפי קבוצת המיעוט. מחקרים עדכניים מראים כי מבני כח חברתייםתרבותיים דכאניים משפיעים על החוסן ויכולת ההתמודדות עם מצבי לחץ בקבוצת השווים. שימור של הומופוביה, דעות קדומות, בריונות , ומידע מוטעה מייצרים קושי במשימות אבני הדרך ההתפתחותיים של הקהילה הגאה. 

להט״בופוביה בישראל קיים דיווח שנתי מטעם האגודה למען הלהט״ב בישראל המונה את אירועי השנאה והאפליה כלפי הקהילה הגאה. התבטאויות שליליות, אלימות והסתה מתרחשות בזירות שונות בישראל במקומות העבודה, ברשתות החברתיות, במוסדות הרשמיים של המדינה, במרחב הציבורי ובשיח על אודות סוגיות הנוגעות למעגלי החיים השונים. בדוח האחרון שפורסם לשנת 2019 דווח על ממוצע של אירוע להט״בופובי בכל 4 שעות, סהכ2125 מקרים דווחו ו 272 צעירים נאלצו לעזוב אתביתם. 

 בשנת 2020 דווח על ממוצע של אירוע להטופובי כל 3 שעות . ובסך הכול דווחו 2696 מקרים, ו315 צעירים נאלצו לעזוב את  ביתם. עליה של  כ 27% בדיווחים.  

*מרבית הפגיעות התרחשו במוסדות המדינה, ובתוך המשפחה, במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך. התפלגות הגילים המדווחים על אירועי שנאה מציגה פגיעה רבה בקרב א.נשים בגילאי 19-30. 

.מושגים:

על מנת ליישר קו חשוב להבין את עומקם של המושגים הקימים היום.

בינאריותאו/או העולם מחולק לגברים ונשים

בינאריגבר ,אישה, אואו. גבר טראנסי, אישה טראנסית

אבינארי דמיבוי,דמיגירל=הזדהות של 80/20 גנדרקוויר, גנדר פלויד, ביגנדר, 

היום כבר לא מדברים על F-TO -M וההיפך אלא על נזילות. 

יש קשת טרנסית, 

סיסגנדר= הזדהות עם המין הביולוגי שלי לעומת טרנס= חוסר הזדהות.

מימדי זהות מגדרית:

מין ביולוגיגם לא תמיד דיכוטומי ב2% מהמקרים נולדים עם איברים לא מוגדרים וצריכים לייצר החלטהאנדרוגינוס/ אינטרסקסואל.

זהות מגדרית כמה אני חווה את עצמי גבר/אישה/אחר

טראומה למול זהות מגדרית 46% חווים אלימות מילולית על רקע זהות מגדרית. 9% חוו אלימות פיזית. 47% חוו תקיפה מינית בעבר ו10% חוו תקיפה מינית בשנה האחרונה.

תפקידי מגדרלמול נורמות חברתיותתרבותיות= אובייקט למול סובייקט

נטייה/ העדפה מיניתלמי אני נמשך הומו/ הטרו/ביסקסואלהנם עדיין מושגים דיכוטומיים, 

בינפאפולימולטי משיכתיים 

פוליסקסואלריבוי מגדרים. לעומת אמגדרי= חסר מגדר, לא גבר ולא  אישה. 

פאנסקסואלנמשכים לאדם/ נשמה ולא למגדר, נמשכים לקונטקסט ספציפי.

התנהגות מיניתפרקטיקה מינית כלפי חוץכשנמצאים בתוך הארון היא הפוכה להעדפה.

במקום שינוי מין= המושג הנו התאמה מגדרית לתחושת הזהות הסובייקטיבית..

אובייקט/ סובייקט תפיסה בינארית המבוססת על דהקארט המחלקת לסובייקט כברייה חושבת למול אובייקט כעצם דומם. בשיח המיניות של מישל פוקו וכן בגישה הפסיכואנאליטית בה=הסובייקט הנו מפוצל, נזיל ומשתנה בהתאם ליחסי כח ואינו באמת ישות בפני עצמו בלבד. 

אחרות– otherness= סובייקט שאינו מושלם ומוגמר. האחר הנו ניגוד ל״אני״ והנו חלק משחרר המבליט הבדלים בתוך העצמיומשוייך בין השאר לסימון דה בובאר. 

אימננטיות וטרנסנדנטיותמתוך התיאוריה האקזיסטנציאליסית טרנסנדנטיותחירות ויכולת התודעה לחרוג מהגוף הגשמי שלה. ולהעניק לעצמה משמעות כסובייקט בעולם.אימננטיותשומרת על מגבלות האובייקט ערךשל תפקיד נשי למשלו. 

אינטרסוביקטיביות הזהות העצמית מתעצבת בתוך מערכות היחסים בין סובייקטים שונים. 

מיןקטגוריה ביולוגית. מגדרקטגוריה חברתית. מרגרט מיד.

פלואידיות וא בינאריות בראי דוגמאות בהיסטוריה תרבותית של התופעה:

נטיה מינית הומוסקסואלית, שוני בתפקידי מגדר,טרנסדנגריות ואבינאריות היתה קיימת משחר ההיסטוריה.

היסטוריה של זהות מינית ומגדר -בעולם הישן

במזרח הקדום– בתיאטרון קבוקי,וכן תיאטרון שייקספיר בתקופה בה עקב צניעות נשים לא יכלו לשחק, גברים נדרשו לשחק אישההם נכנסו למצב פלואידי.

בהודו האל שיווה מופיע כחצי גבר חצי אישה. מיוחס לרוחניות גבוהה וכוחות מאגיים

פרעה מלך מצריים חתשפסותאישה שלקחה תפקיד גברילהנהיג-.סגדה לאמוןרע ותוארה כגבר מאחר ושלטה.

במיתולוגיה היווניתאדרוגינוס הרמאפרודיטוס הבן של אפרודיטה והרמס. סלמיקס רצתה אותו ונדבקה אליו בנהר ונהפכו לאנדרוגינוס.

רבי קולונימוסהתפלל לאלוהים שיהפכו לאישה.

באמריקה האינדיאנים דברו על ה Two Spirits- אדם רוחני כהני דת גבריים שלקחו תפקיד נשי.

האפיפיור יוהנהמאה ה9, אשה שהעמידה פנים כגבר עד שהתגלתה.

דר גיימס מירנדה סטואריטהציל את המלך צארלס ובמותו הסתבר שהיה לו איבר נקבי.

ורגיניה פרינס בשנות ה70 אישה טרנסית טבעה את המונח הטרנסי על מנת לדייק אבחנות. 

האמזונהנשים לוחמות. פירוש המושג אמזונה= חסרת שד.

לסיכום:

דור ה z לומד ומלמד אותנו איך לייצר זהות מגדרית ונטייה מינית גמישה, בריאה, אחרת מצד אחד. מצד שני הדור הזה לעיתים הולך לאיבוד והמסע למיניות בריאה הוא מסע לא פשוט.

חשוב לאפשר חקירה אך חשוב לוודא שהחקירה הנה פנימית- מה מדוייק לפרט? ופחות מה החברה- הורים, קבוצת שווים, מצפים.

אנו נמצאים בעידן שגבולות ישנים נפרצים, אך מוקמים גבולות חדשים.

אנו נדרשיםלדבר על מינית בצורה פתוחה ומיטיבה, להשיל חששות ודאגות ולהתמודד עם עולם של הגדרות חדשות אשר לא בהכרח מקרקעות אלא לעיתים אף מבלבלות יותר ויש לוודא כי קיים מרחב בטוח לחקירה זו.

תגובות

תגובות

שתפו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
צרו קשר
TOP